fbpx

Quan la distancia no és un problema, mediació online

El passat dia 24 de febrer, vam poder compartir una sessió metodològica,  amb diversos experts en mediació, l’experiència que vam compartir  l’Albert Tribo i la Montse Mir en una mediació mercantil, que tenia com a fet diferencial que es va dur  a terme via skype.

Tot i que la llei 5/2012 de mediació en temes civils i mercantils recull en el seu article 24,  que la mediació per mitjans electrònics  es d’utilització  preferent en matèria de reclamació de quantitats,   la realitat no ha estat aquesta, la mediació online no esta  actualment molt estesa entre els mediadors.

Les valoracions que podem fer i que ens agradaria compartir amb mediadors i amb persones que es plantegin fer mediacions online són:

–  La mediació es pot realitzar en puritat mitjançant els mitjans online, el mediador pot treballar les mateixes tècniques que faria servir en una mediació presencial.

– El cost de la mediació es redueix perquè no hi ha despeses de desplaçament per les parts

–  Per el mediador es una nova porta perquè  permet treballar a un nivell més internacional

– El mediador ha de ser més riguros amb l’ordre i la moderació en una mediació online.

– No cal disposar d’una plataforma especialitzada amb una eina com skype o angout pots realitzar la mediació.